คานรับบันได

       คานรับบันได

              -ขนาด 1.20 ม.

              -ใช้สำหรับเป็นที่เกาะบันไดชั้นล่างสุดของนั่งร้าน

Visitors: 76,025