แบบเสา (Column Formwork)

แบบเสา (เข้ามุมแบบตัว L)  ขนาดที่ให้เลือก ดังนี้

        1. แบบเสา 0.20x0.20x 3 m.

       2. แบบเสา 0.25x0.25x 3 m.

       3. แบบเสา 0.30x0.30x 3 m.

              -แบบเสา 1 ต้นจะมี 2 ท่อนมาประกบกัน

 

                                                                                                                                                               

Visitors: 76,026