เครื่องตัดเหล็ก (ไฮดรอริค)

  

         เครื่องตัดเหล็ก (ไฮดรอริค)

                         -ตัดเหล็กขนาด 26 ถึง 32 มม.

                  -เครื่องใหญ่น้ำหนักประมาณ 700 กก.

Visitors: 76,026