เครื่องดัดเหล็ก(ไฮดรอริค)

            เครื่องดัดเหล็ก (ระบบไฮดรอริค)

                         -ดัดเหล็กขนาด 25-32 มม. 

                        - มีลูกดัดให้เลือก 6 ลูก

                        -สามารถเปลี่ยนลูกดัดตามขนาดเหล็กที่ใช้ดัดได้

                        -เป็นเครื่องใหญ่น้ำหนักประมาณ 700 กก.

Visitors: 76,025