แคมป์ล็อคกระดานอลูมิเนียม (Plank Clamp)

 

       แคมป์ล็อคกระดานอลูมิเนียม (Plank Clamp)

                - ขนาดมาตรฐาน 48 มม.

                - ใช้รัดแผ่นกระดานอลูมิเนียมกับท่อเข้าด้วยกันเพื่อปูพื้นเป็นทางเดิน

 

Visitors: 76,025