รถบรรทุก 12 ล้อ ติดเครนขนาด 5 ตัน

    รถบรรทุก 12 ล้อ ติดเครนขนาด 5 ตัน

          -คิดค่าบริการต่อเที่ยวแล้วแต่ระยะทางที่จัดส่ง

 

 

 

 

Visitors: 73,709