รถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครนขนาด 5 ตัน

รถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครนขนาด 5 ตัน

       -คิดค่าบริการต่อเที่ยวแล้วแต่ระยะทางที่จัดส่ง

Visitors: 73,708