บริการขนส่ง

ลูกค้าสามารถใช้บริการเช่ารถ ในรูปแบบดังนี้

  • บริการขนย้าย (คิดค่าบริการต่อเที่ยว)
  • บริการรายวัน

 

    โดยรถที่ให้บริการ มีดังนี้

    1. รถบรรทุก 12 ล้อ ติดเครน ขนาด 5 ตัน

    2. รถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครน ขนาด 5 ตัน

  

Visitors: 76,025