โม่ผสมปูนฉาบ+ก่อพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า (0.1m3)

           โม่ผสมปูนฉาบ

                      -โม่ขนาดเล็กผสมปูนฉาบได้ครั้งละ 1 ลูก

                      -มอเตอร์ไฟฟ้า 1 HP

 

Visitors: 76,025