เครื่องมือ

เครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อสร้าง มีให้เลือก ดังนี้

    1. โม่มอเตอร์ไฟฟ้า (เท+ก่อ)

    2. โม่ผสมปูนฉาบ พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า

    3. บั๊คเก็ตเทปูน

    4. เครื่องตบดิน 

    5. เครื่องตัดคอนกรีต 

    6. เครื่องจี้คอนกรีต

    7. เครื่องตัดเหล็ก (ไฮโดรริค)

    8. เครื่องดัดเหล็ก (ไฮโดรริค)

    9.ตู้เชื่อม

   10.รอกโซ่

 

                                                                                      

                                         

 

 

Visitors: 76,026