แบบเหล็ก (Steel Formwork)

    แบบเหล็ก มีให้เลือกหลายขนาด ดังนี้ 

             1. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.15 x 1.20 m.

             2. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.15 x 1.50 m.

             3. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.20 x 1.20 m.

             4. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.20 x 1.50 m.

             5. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.25 x 1.20 m.

             6. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.25 x 1.50 m.

             7. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.30 x 1.20 m.

                                                                                 8. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.30 x 1.50 m.

                                                                                 9. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.40 x 1.20 m.

                                                                               10.แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.40 x 1.50 m.

                                                                               11.แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.50 x 1.20 m. 

                                                                               12.แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.50 x 1.50 m. 

                                                                               13.แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.60 x 1.20 m.

                                                                               14.แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.60 x 1.50 m.

 

Visitors: 76,026