แผ่นเหล็กปูทาง

 

แผ่นเหล็กปูทาง  มีให้เลือกหลายขนาด ดังนี้

    1. แผ่นเหล็ก ขนาด 1.50 m. x 6 m. x 15mm.

    2. แผ่นเหล็ก ขนาด 1.50 m. x 4 m. x 15mm.

    3. แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 m. x 2.4 m. x 19mm.

 

*ใช้สำหรับปูทางให้รถเหยียบ เพื่อกันดินทรุด*

 

Visitors: 76,025