แบบเทถนน (ROAD FORMWORK)

 

         แบบเทถนน มีให้เลือก 2 ขนาด ดังนี้

                      1. แบบเทถนน 0.15 x 0.20 x 3.00 m.  

                           (สามารถใช้งานได้ 2 หน้า 15 และ 20 cm.)

                      2. แบบเทถนน 0.20 x 0.25 x 3.00 m.   

                           (สามารถใช้งานได้ 2 หน้า 20 และ 25 cm.)


                   *สามารถติดคีย์หรือบัวเพิ่มเติมได้

 

Visitors: 76,025