ตัวหนอน (U-Clip)

 

ตัวหนอน (U-CLIP)

    -ขนาดมาตรฐาน 

    -ใช้สำหรับล็อคแบบเหล็กให้ยึดติดกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 76,026