ฉากมุม (RIGHT CORNERANGLE FORM)

 

ฉากมุมมีให้เลือก 2 ขนาด ดังนี้

    1. ฉากมุมขนาด 1.20 เมตร

    2. ฉากมุมขนาด 1.50 เมตร

     -ใช้สำหรับเข้ามุมแบบเหล็กให้ตั้งฉากกัน เช่น เสา คาน

 

 

 

 

 

Visitors: 76,025