แบบเหล็ก

  • แบบเหล็ก.jpg
   แบบเหล็ก มีให้เลือกหลายขนาด ดังนี้ 1. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.15 x 1.20 m. 2. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.15 x 1.50 m. 3. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.20 x 1.20 m....
  • แบบเทถนน.jpg
   แบบเทถนน มีให้เลือก 2 ขนาด ดังนี้ 1.แบบเทถนน 0.15 x 0.20 x 3.00 m. (สามารถใช้งานได้ 2 หน้า 15 และ 20 cm.) 2. แบบเทถนน 0.20 x 0.25 x 3.00 m....
  • แบบเสา.jpg
   แบบเสา (เข้ามุมแบบตัว L)ขนาดที่ให้เลือก ดังนี้ 1. แบบเสา 0.20x0.20x 3 m. 2. แบบเสา 0.25x0.25x 3 m. 3. แบบเสา 0.30x0.30x 3 m. -แบบเสา 1 ต้นจะมี 2 ท่อนมาประกบกัน ...
  • ฉากมุม.jpg
   ฉากมุมมีให้เลือก 2 ขนาด ดังนี้ 1. ฉากมุมขนาด 1.20 เมตร 2. ฉากมุมขนาด 1.50 เมตร -ใช้สำหรับเข้ามุมแบบเหล็กให้ตั้งฉากกัน เช่น เสา คาน
  • ตัวหนอน.jpg
   ตัวหนอน (U-CLIP) -ขนาดมาตรฐาน -ใช้สำหรับล็อคแบบเหล็กให้ยึดติดกัน
  • เหล็กกล่อง.jpg
   เหล็กกล่อง มีให้เลือกหลายขนาด ดังนี้ 1. เหล็กกล่อง 2"x2"x1 m. 2.เหล็กกล่อง 2"x2"x2 m. 3.เหล็กกล่อง 2"x2"x3 m. 4.เหล็กกล่อง 2"x4"x3 m. 5.เหล็กกล่อง 2"x4"x4 m. 5.เหล็กกล่อ...

              

                       

 

Visitors: 76,025