ท่อเหล็กดำ (Black Steel Pipes)

 

ท่อเหล็กดำมีให้เลือกหลายขนาด
1. ท่อเหล็กดำ 1 1/2" x 2.3 mm.x 0.5 m.
2. ท่อเหล็กดำ 1 1/2" x 2.3 mm.x 1 m.
3. ท่อเหล็กดำ 1 1/2" x 2.3 mm.x 1.5 m.
4. ท่อเหล็กดำ 1 1/2" x 2.3 mm.x 2 m.
5. ท่อเหล็กดำ 1 1/2" x 2.3 mm.x 2.5 m.
6. ท่อเหล็กดำ 1 1/2" x 2.3 mm.x 3 m.
7. ท่อเหล็กดำ 1 1/2" x 2.3 mm.x 4 m.
8. ท่อเหล็กดำ 1 1/2" x 2.3 mm.x 5 m.
9. ท่อเหล็กดำ 1 1/2" x 2.3 mm.x 6 m.

                                                                                                                                             

Visitors: 76,026