แผ่นทางเดิน (Walking Panel)

 

แผ่นทางเดิน มีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ

    1. แผ่นปูทางเดิน แบบปิด ขนาด 45 x 182 cm.

    2. แผ่นปูทางเดิน แบบปิด-เปิด ขนาด 50 x 182 cm.

 

 

 

 

 

Visitors: 35,782