ข้อต่อเบ่งแป๊ปใน (Bone Joint)

 

       ปลอกต่อแป๊ปด้านใน (ข้อต่อเบ่ง)

                 -ขนาดมาตรฐาน 48/48 มม.  (ท่อนิ้วครึ่ง)

                -ใช้ต่อปลายท่อ 2 ท่อนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ขนาดที่ยาวขึ้น

 

Visitors: 76,026