เหล็กแผ่นกระดาน

   

        เหล็กแผ่นกระดาน มีให้เลือกดังนี้ 

                       1. เหล็กแผ่นกระดาน 210 x 45 x 2000 mm.  (2เมตร)

                    2. เหล็กแผ่นกระดาน 210 x 45 x 3000 mm.  (3เมตร)

                    3. เหล็กแผ่นกระดาน 210 x 45 x 4000 mm.  (4เมตร)

 

              -ใช้สำหรับปูพื้นทำเป็นทางเดินสำหรับงานติดตั้งนั่งร้าน 

 

Visitors: 76,025