บันไดอลูมิเนียม

 

       บันไดอลูมิเนียม   มีให้เลือกหลายขนาด ดังนี้ 

                     1. บันไดอลูมิเนียม ขนาด 370 x 3080 มม.  (3 เมตร)

                     2. บันไดอลูมิเนียม ขนาด 370 x 4330 มม.  (4 เมตร)

                     3. บันไดอลูมิเนียม ขนาด 370 x 6150 มม.  (6 เมตร)

Visitors: 76,026