เบสเพส (BASE PLATE)

         เบสเพลท (แป้นรอง)

                   - ขนาด 11x12 ซม.

                   - ใช้รองขานั่งร้านได้ทุกประเภท 

                 - ไม่สามารถปรับความสูงได้

Visitors: 76,025