ข้อมือเสือเหล็กหล่อเป็น  (Swivel Coupler)

 

                        ข้อมือเสือเหล็กหล่อ(เป็น)

                                     -เป็นเหล็กหล่อทั้งชิ้น มาตรฐาน  BS Standard 1139

                                 -หมุนได้แบบอิสระ

                                 -ใช้รัดท่อขนาด 42.7- 48.6 มม.

                                 -ใช้น็อตเบอร์ 21

 

Visitors: 76,026