ท่อแป๊ปกัลวาไนซ์ (Galvanized Steel Pipes)

                

ท่อกัลวาไนซ์ มาตาฐาน  BS1139  มีให้เลือกหลายขนาด ดังนี้
     1. ท่อกัลวาไนซ์ 1 1/2"  หนา 3.2 mm. ยาว 1 เมตร
     2. ท่อกัลวาไนซ์ 1 1/2"  หนา 3.2 mm. ยาว 1.5 เมตร
     3. ท่อกัลวาไนซ์ 1 1/2"  หนา 3.2 mm. ยาว 2 เมตร
     4. ท่อกัลวาไนซ์ 1 1/2"  หนา 3.2 mm. ยาว 3 เมตร
     5. ท่อกัลวาไนซ์ 1 1/2"  หนา 3.2 mm. ยาว 4 เมตร
     6. ท่อกัลวาไนซ์ 1 1/2"  หนา 3.2 mm. ยาว 5 เมตร
     7. ท่อกัลวาไนซ์ 1 1/2"  หนา 3.2 mm. ยาว 6 เมตร

 

                                                                                                                                                                    

Visitors: 76,026