ฝาครอบนั่งร้าน (Horizontal Frame)

 

        ฝาครอบนั่งร้าน

                  -ขนาด 105x182.9 cm.

                 -ใช้ได้กับนั่งร้านทุกขาด 

                 -ใช้ครอบระหว่างขานั่งร้านเพื่อเสริมความแข็งแรง

 

 

Visitors: 76,025