ขานั่งร้าน ( Frame)

 
         มีให้เลือก หลายขนาด ดังนี้
 

                      1.  ขานั่งร้าน ขนาด  1.20 x 1.70 ม.  (สูง 1.7 ม.)

                      2.  ขานั่งร้าน ขนาด  1.20 x 1.20 ม.  (สูง 1.2 ม.)

                      3.  ขานั่งร้าน ขนาด  1.20 x 0.90 ม.  (สูง 0.9 ม.)

                      4.  ขานั่งร้าน ขนาด  1.20 x 0.50 ม.  (สูง 0.5 ม.)

 

      - ใช้สำหรับเป็นขาตั้งนั่งร้านและต่อขึ้นเป็นชั้นต่อกัน

Visitors: 76,025