นั่งร้าน

      อุปกรณ์นั่งร้าน มีให้บริการทั้งเช่า และขาย รวมทั้งงานติดตั้ง

นั่งร้านพร้อมอุปกรณ์ 


โดยรูปแบบนั่งร้านที่ให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ

      1. อุปกรณ์นั่งร้านแบบญี่ปุ่น  (Scaffolding-japan)

      2. อุปกรณ์นั่งร้านแบบยุโรป  (Scaffolding-BS)

และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งนั่งร้านครบวงจร

 

     

Visitors: 76,025